вторник, 2 декември 2008 г.

Очакване

Две-три плахи щрихи,
загатващи неясна форма,
бегло очертание...
Начало без завършек...
Идея, изпразнена от съдържание...
Две-три думи,
отказващи да влязат в изречение,
което няма да ти каже нищо.
Протягане... безплътен допир... с въздуха.
Очакване...
Тих стон и самота!

Няма коментари: